Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz

#51

Vüheyb bin el-Verd buyurdu ki: “ Eğer ilim sahipleri ilimlerinin gereğini yaşamadıkları zaman insanlara: “ Bizden lüzumlu bilgileri alınız, fakat iyi amelleri terk etme hususunda bize uymayınız” demiş olsalardı, hem kendileri hem de halk için hayırlı olurdu. Fakat onlar işi karıştırıyorlar. Aynı zamanda iyi amel sahibi olduklarını ileri sürdükleri için, iyi olmayan işlerinde de halkın kendilerini taklit etmesine sebep oluyorlar. Kötü örnek oluyorlar.”

#58

Hasan-ı Basri hazretleri buyurdu ki: “Biz öyle kimselere yetiştik ki, onlar sahip oldukları bir hikmeti, sırf şöhret korkusu sebebiyle saklar, kimseye açmazlardı. Eğer onu açmış olsalardı, şüphesiz hem kendileri, hem de arkadaşları faydalandırdı.”

#60

Abdullah bin Mübarek Hazretleri, huzuruna gelen birine;

“Allah-ü Teâlâ’ya isyan ederek, O’nu sevdiğini söylemen acâibdir. Eğer sevgin doğru olsaydı, O’na itaat ederdin; çünkü seven, sevdiğine itaat eder” buyurmuştur.

Etiketler