Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz

#40

Kişiyi bilgisi sebebiyle ısrarcı, münakaşacı ve kendini beğenmiş olarak gördüğün zaman, bil ki o, hüsranda kemâle ermiştir.

Bişrü’l Hafi

#47

Eğer Âdemoğlunun her ameli güzel ve eksiksiz olsaydı, kendini beğenmiş olmaktan nefsini helâk ederdi. Fakat Allah-ü Teâlâ onu, rahmetiyle kusurunu görme durumunda yaratmıştır.

Hasan-ı Basri Hz.leri

#48

Uyuyarak geceleyip sabaha nedâmet edici olarak girmeyi, geceyi ibâdetle geçirip sabaha kendini beğenmiş ve uyuyanların fevkinde görmüş olarak girmekten çok daha makbul sayarım.

Mutarrif bin Abdullah 

Etiketler