Bediüzzaman evliya sözleri







      Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz

#4

Cennet ucuz değil, cehennemde lüzumsuz değil.

Said-i Nursi

#10

Asıl musibet ve muzır musibet, dine gelen musibettir. Musibet-i diniyeden her vakit dergâh-ı İlâhiye’ye iltica edip feryâd etmek gerekir.

Bediüzzaman Said-i Nursi

#32

Nefsini beğenen ve nefsine itimad eden bedbahtır. Nefsinin ayıbını gören ise bahtiyardır.

Bediüzzaman Said-i Nursi





dn : 61560          bugn: 27015          toplam : 4378431


Etiketler