Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz

#4

Cennet ucuz değil, cehennemde lüzumsuz değil.

Said-i Nursi

#8

Mü’minin nazarı öyledir ki dünyadaki zevkü sefaya bakar arkasında cehennemi görür, meşakkat ve hizmete bakar, arkasında cenneti görür.

Abdülaziz Bekkine

#12

Cennetliklerin cennete, cehennemliklerin de cehenneme girmeleri, kendi amelleri sebebiyledir. Fakat onların orada ebedi kalmaları, niyetleri yüzündendir.

Hasan-ı Basri Hz.leri

#50

İmam Zührî ilminin çokluğuna rağmen fetva vermekten çekinirdi. Buyururdu ki: “Tam bir vukuf sahibi olmadığı halde fetva veren kimse, ikaba, azaba, maruz kalır. Bu durumda fetva veren kişi, cehennemin ta kenarındadır.

Etiketler